Warunki otrzymania przez szkołę licencji POIK

  1. Kierownikiem wyszkolenia szkoły ubiegającej się o Licencję I  jest instruktor POIK level I lub II z aktualnie ważnymi uprawnieniami a o Licencję I+II jest instruktor POIK level II z aktualnie ważnymi uprawnieniami. Kierownik wyszkolenia może pełnić tę funkcję wyłącznie w jednej szkole kitesurfingu.
  2. Szkoła musi zatrudniać wyłącznie kadrę szkoleniową posiadającą aktualne uprawnienia szkoleniowe POIK.
  3. Szkoła dysponuje technicznymi możliwościami do przeprowadzania szkolenia podstawowego (motorówka, kamera, odpowiednio zabezpieczony akwen itp).
  4. W przypadku niewypełnienia lub niedotrzymania ustaleń i obowiązków Zarząd POIK może podjąć decyzję o zawieszeniu licencji. Szkoła kitesurfingu może również nie otrzymać licencji w następnym sezonie.
  5. Warunkiem otrzymania Licencji I przez szkołę jest złożenie wniosku o wydanie licencji wraz ze stosownymi uregulowanie do dnia 31 maja (ostatniego dnia składania wniosków) wszystkich płatności wobec POIK.
  6. Warunkiem otrzymania Licencji I+II przez szkołę jest: posiadanie w sezonie poprzedzającym licencję I lub I+II oraz złożenie wniosku o wydanie licencji wraz ze stosownymi uregulowanie do dnia 31maja (ostatniego dnia składania wniosków) wszystkich płatności wobec POIK.
  7. Wnioski o udzielenie licencji, składa się do 31 maja 2015 na stosownym druku z załączeniem niezbędnych dokumentów (kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kopia polisy OC działalności gospodarczej)  i dowodu obowiązujących opłat. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest nie zaleganie z opłatami i dokumentacją dotyczącą poprzedniego sezonu.

Aktualności

Połączenie POIK i PZKite

Czołem wszystkim,   Mamy przyjemność poinformować,…

Wyniki i relacja MPI POIK 2015

W dniach 11-12 września 2015 roku na kempingu Polaris (baza…

Surf to Fly Summer Cup 2015 kite competition - RELACJA

Surf to Fly Summer Cup 2015 kite competition It’s your life…

Witamy w nowej odsłonie serwisu.

Witamy w nowej odsłonie stron www Polskiej Organizacji Instruktorów…

Zniżki dla studentów i absolwentów AWF - 50% !!!

Podnieś kwalifikacje - weź udział w kursie! Decyzją Zarządu…