Regulamin szkoły POIK

 • Regulamin licencjonowanej szkoły kitesurfingu
 1. Licencjonowana Szkoła Kitesurfingu jest samodzielnym podmiotem gospodarczym lub stowarzyszeniem zajmującym się nauczaniem doskonaleniem kitesurfingu.
 2. Licencja nadawana jest przez POIK. Licencja może być zawieszona lub cofnięta po stwierdzeniu nieprawidłowości, tj. niezgodności z ustaleniami zawartymi w niniejszym REGULAMINIE.
 3. Licencja jest nadawana odpłatnie, na dany sezon, na podstawie odpowiedniego wniosku Szkoły.
 4. Licencja potwierdza posiadanie odpowiednich warunków do realizacji szkolenia zapewniających prawidłowy poziom tego szkolenia.
 5. Prawo do merytorycznej kontroli działalności Szkoły, mają osoby wyznaczone przez POIK.
 • Prawa szkoły kitesurfingu z licencją POIK
 1. Prowadzenie zajęć w zorganizowanych formach oraz kursów zgodnie z uzyskaną zgodą:  Licencja I – uprawnia do prowadzenia szkolenia podstawowego (nauki, doskonalenia) na poziomie I, II i III stopnia umiejętności POIK; Licencja I+II – uprawnia do prowadzenia szkolenia podstawowego (nauki, doskonalenia) na poziomie I, II i III stopnia umiejętności POIK oraz do prowadzenia kursów kadrowych (kursu Instruktora POIK level 1)
 2. Po zrealizowaniu odpowiedniego kursu (zgodnie z przyznaną licencją), szkoła może nadawać, w imieniu POIK, odpowiednie stopnie zaawansowania/umiejętności POIK (I, II lub III) lub stopień Instruktora POIK Level 1.
 3. Używanie w nazwie szkoły: licencja POIK oraz logotypu POIK.
 4. Dostęp do wszelkich materiałów szkoleniowych i dydaktycznych POIK.
 5. Reklamowania swojej działalności w wydawnictwach POIK na specjalnych warunkach ustalonych przez POIK.
 6. Korzystanie z akcji promocyjnych współorganizowanych przez POIK i firmy produkujące lub też sprzedające sprzęt.
 • Obowiązki licencjonowanej szkoły POIK
 1. Za formalną całość działalności szkoły kitesurfingu odpowiedzialny jest właściciel – kierownik szkoły.
 2. Za merytoryczną jakość i bezpieczeństwo szkolenia prowadzonego przez daną szkołę odpowiedzialny jest kierownik wyszkolenia szkoły. Sposób jego pracy (np. miejsce zamieszkania, dyspozycyjność) musi gwarantować realizację zadań w danym sezonie.
 3. Kierownik wyszkolenia jest odpowiedzialny wobec POIK za przestrzeganie obowiązujących ustaleń, zapisów, regulaminów.
 4. Szkoła nie może świadczyć usług sprzecznych z interesami POIK w szczególności angażowanie w charakterze podwykonawców do organizacji i prowadzenia poszczególnych szkoleń szkół nie posiadających licencji POIK albo instruktorów nie posiadających stosownych uprawnień.
 5. Kierownik wyszkolenia zobowiązany jest brać udział w organizowanych przez POIK spotkaniach szkół POIK.
 6. Szkoła ma obowiązek przestrzegania ustaleń POIK na dany sezon a w szczególności: systemu szkolenia, wytycznych nauczania, opłat i innych,  zawartych w Informatorze POIK.
 7. Szkoła kitesurfingu zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniej bazy terenowej i zaplecza techniczno-sprzętowego.
 8. Szkoła ma obowiązek zatrudniania wyłącznie instruktorów z ważnymi uprawnieniami.
 9. Szkoła ma obowiązek dokształcania zatrudnionych instruktorów.
 10. Kierownik wyszkolenia ma obowiązek kontroli instruktorów zatrudnianych w danej szkole.
 11. Kierownik wyszkolenia ma obowiązek wydawania opinii i wystawiania zaświadczeń z tytułu odbytej w szkole praktyki.
 12. Szkoła jest zobowiązana do opracowania i przesyłania do Biura POIK sprawozdań z działalności za sezon, w którym posiadała licencję, w terminie do 31 października.
 13. Wszelkie egzaminy poprawkowe są wewnętrzną sprawą szkół prowadzących dane szkolenie i mogą odbywać się na zakończenie organizowanego przez szkołę kursu szkoleniowego na dany stopień.

Aktualności

Połączenie POIK i PZKite

Czołem wszystkim,   Mamy przyjemność poinformować,…

Wyniki i relacja MPI POIK 2015

W dniach 11-12 września 2015 roku na kempingu Polaris (baza…

Surf to Fly Summer Cup 2015 kite competition - RELACJA

Surf to Fly Summer Cup 2015 kite competition It’s your life…

Witamy w nowej odsłonie serwisu.

Witamy w nowej odsłonie stron www Polskiej Organizacji Instruktorów…

Zniżki dla studentów i absolwentów AWF - 50% !!!

Podnieś kwalifikacje - weź udział w kursie! Decyzją Zarządu…

O Polskiej Organizacji Instruktorów Kitesurfingu

Polska Organizacja Instruktorów Kitesurfingu (KRS nr 0000389030) jest Stowarzyszeniem, które zostało zarejestrowane 13 czerwca 2011 roku we Wrocławiu.
Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku kitesurfingowego. Do dnia 13 czerwca 2011 roku w Polsce nie powstał Polski Związek w tej dyscyplinie sportu, ani żadna inna organizacja statutowo zajmująca się kursami kadrowymi w kitesurfingu, ale Ustawą o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku skutkuje brakiem KITEsurfingu wśród dyscyplin sportu a co za tym idzie brakiem możliwości prowadzenia szkoleń państwowych w KITEsurfingu.
Ponieważ zmiana tego stanu rzeczy wiązać się będzie z upływem sporej ilości czasu, postanowiliśmy zainicjować działania zmierzające do skupienia środowiska osób zajmujących się nauką KITEsurfingu poprzez organizację szkoleń, wydawanie w Polsce jednolitych licencji instruktorskich i licencji dla szkół oraz ewidencjonowanie instruktorów i szkół KITEsurfingu.
Mamy nadzieję, iż proponowane rozwiązania, system szkolenia oraz cała idea spotka się powszechną aprobatą i już od dziś będzie służyć tylko „in plus” KITEsurfingowi w Polsce.

Zarząd POIK

Aktualności

Połączenie POIK i PZKite

Czołem wszystkim,   Mamy przyjemność poinformować,…

Wyniki i relacja MPI POIK 2015

W dniach 11-12 września 2015 roku na kempingu Polaris (baza…

Surf to Fly Summer Cup 2015 kite competition - RELACJA

Surf to Fly Summer Cup 2015 kite competition It’s your life…

Witamy w nowej odsłonie serwisu.

Witamy w nowej odsłonie stron www Polskiej Organizacji Instruktorów…

Zniżki dla studentów i absolwentów AWF - 50% !!!

Podnieś kwalifikacje - weź udział w kursie! Decyzją Zarządu…