Instruktorzy Polskiej Organizacji Instruktorów Kitesurfingu

Dobry nauczyciel kitesurfingu, bo raczej tak chcielibyśmy kształcić i nazywać absolwentów kursów instruktorskich POIK (nauczyciel to nie tylko instruktor) to pojęcie niezmiernie trudne do zdefiniowania. Większa część instruktorskiego środowiska kitesurfingowego za dobrego nauczyciela uważa bowiem takiego, który reprezentuje wyżyny umiejętności technicznych. Jednak życie i codzienna praca na wodzie, która najbardziej weryfikuje profesjonalizm instruktorów, udowodniła już nie raz, iż być „dobrym instruktorem” to coś więcej niż pływanie. Wymaga bowiem szerokiej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności z zakresu:

Danego przedmiotu – to dobra umiejętność pływania, znajomość opisu poszczególnych elementów techniki ich wykonania, zastosowania ich w odpowiednich warunkach, czy też znajomość podstaw np . meteorologii wykorzystywanych podczas pływania.
Metod nauczania – to posiadanie warsztatu pracy, umiejętność stawiania celów uczniowi i doboru czynności oraz środków aby osiągnąć zamierzone cele.
Psychologii uczenia się – to poznanie osobowości ucznia, oraz określenie warunków, w których uczenie się przebiega najefektywniej.

Można by się pokusić o poszukiwania jeszcze dokładniejszego określenia „składników” profesjonalizmu instruktora, jednak „bycie dobrym instruktorem”, oznacza ciągłe uczestnictwo w procesie samodoskonalenia, który u topowych instruktorów nigdy się nie kończy.

Tylko odpowiednio przygotowany, zaplanowany i uwzględniający różne aspekty proces nauczania może zagwarantować sukces. W związku z tym instruktor kitesurfingu, planując proces nauczania, powinien brać pod uwagę teren ćwiczeń i wykorzystywać własną inwencję. Podobnie jak przy nauczaniu innych dyscyplin sportu: „Plan nauczania ma służyć jedynie jako wątek przewodni. Sposób postępowania powinien uwzględniać potrzeby chwili, na które instruktor musi reagować metodycznie poprawnymi zadaniami.” (Ulmrih i wsp. 2000, s.19)

Wzory legitymacji/licencji POIK